Kilka słów o programie do optymalizacji tras – MapGO

Optymalizacja tras - co to jest?

Optymalizacja tras VRP (ang. Vehicle Routing Problem) to takie zaplanowanie wielu tras jednocześnie oraz dobór pojazdów, aby:

 • flota była najlepiej wykorzystana, a jej koszty najniższe,
 • trasy były najkrótsze i/lub najtańsze,
 • obsłużyć więcej zleceń (odwiedzić więcej Klientów) w krótszym czasie,
 • wyeliminować spóźnienia i puste przebiegi.

Czytaj dalej..

Do czego służy MapGO?

MapGO to program uruchamiany w przeglądarce www do planowania optymalnych tras przejazdu między wieloma punktami (Klientami) dla wielu pojazdów różnego typu (osobowy, dostawczy, ciężarowy) wyjeżdżających z tej samej lub różnych baz. Czytaj dalej..

Część mobilna MapGO

Dla każdej wykupionej licencji Użytkownik ma możliwość skorzystania z wersji mobilnej aplikacji MapGO (MapGO Mobile) współpracującej z urządzeniami mobilnymi z systemem Android.

Część mobilną należy pobrać tutaj i zarejestrować się używając adresu email, na który wykupiona została usługa MapGO w wersji webowej. Czytaj dalej…

Warunki licencyjne

Program MapGO dostępna jest do zakupu przez sklep internetowy na stronie mapgo.pl za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Emapa S.A.
według jednego z planów cenowych gotowych lub ustalanych indywidualnie z Klientem w zależności od liczebności jego floty. Podana kwota dotyczy licencji na 1 pojazd. Klient zatem wykupuje tyle licencji, ile posiada pojazdów według wybranego planu cenowego. Każdy z planów cenowych występuje w wersji
miesięcznej i rocznej i dotyczy aplikacji wyposażonej w mapę Polski. Czytaj dalej… 

Praca z MapGO

Praca z MapGO polega na tworzeniu projektów optymalizacyjnych, czyli takich zestawów najkrótszych tras dla wszystkich lub wybranych kierowców na dany dzień, aby mogli oni możliwie obsłużyć wszystkie zaplanowane punkty (odwiedzić wszystkich umówionych Klientów). Czytaj dalej…

Korzyści z pracy z MapGO

Korzystając z programu do optymalizacji tras MapGO, szybko zauważysz konkretne korzyści, m.in.:

 • oszczędności do 30% na paliwie i liczbie pojazdów
 • o 20% więcej zleceń obsłużonych
 • błyskawiczne planowanie
 • precyzyjne koszty tras znane z góry
 • gotowa trasa w telefonie kierowcy
 • najlepszy na świecie silnik optymalizacyjny

Jak zacząć pracę z programem?

Założenie konta

Zakładając nowe konto użytkownika w aplikacji MapGO niezbędne jest podanie adresu email. Jest to unikalna dana rozróżniająca użytkowników między sobą. Na podany adres email wysłany zostanie link aktywujący założone konto oraz wygenerowane automatycznie hasło. Pozostałe dane zbierane podczas rejestracji są konieczne do wystawienia faktury (w przypadku konta komercyjnego).

Logowanie

W celu zalogowania się do aplikacji MapGO należy podać email użyty przez administratora podczas rejestracji konta oraz hasło wygenerowane w mailu aktywacyjnym. Podczas logowania Użytkownik wybiera jedną z dwóch wersji językowych usługi: polską lub angielską. W przypadku zgubienia wcześniejszego hasła należy skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasła?”, która resetuje wcześniej
ustawione hasło.

Wersja demo

Przez 14 dni program do wyznaczania i optymalizacji tras MapGO wraz z jego częścią mobilną można testować bezpłatnie optymalizując trasy dla maksymalnie 3 pojazdów do 3,5 tony.  W wersji demo programu zdefiniowane są przykładowe pojazdy, których ustawienia można dowolnie edytować w zakładce Pojazdy. Bezpłatna wersja programu pozwala optymalizować do 40 punktów (stopów) na 1 trasę.

Wersja Demo pozwala przetestować wszystkie zarówno podstawowe jak i zaawansowane funkcje programu, takie jak choćby obsługa ładowności pojazdów, priorytety dostaw, czy kompatybilność (dopasowanie stopów do pojazdów/bazy/cechy).

Założ konto MapGO Demo.

Samouczek

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, automatycznie włączony jest samouczek, czyli instrukcja krok po kroku przeprowadzająca Użytkownika przez podstawowe funkcje programu. Po wykonaniu poprawnie pierwszej wskazówki, będą pokazywać się kolejne. Samouczek można w każdej chwili wyłączyć poprzez kliknięcie na button „Wyłącz samouczek”.

Jeśli po wyłączeniu Samouczka, Użytkownik uzna, że jednak chce powrócić do instrukcji, może go w każdej chwili ponownie włączyć klikając ikonkę dymka w lewym panelu.

Tworzenie projektu optymalizacyjnego

Informacje podstawowe

Progam MapGO służy do planowania i optymalizacji tras poprzez tworzenie tzw. projektów optymalizacyjnych.

Aby stworzyć własny, nowy projekt optymalizacyjny, czyli wyznaczyć zestaw optymalnych tras dla wybranych kierowców i zadanej liczby punktów należy kliknąć button „Stwórz projekt optymalizacyjny”. Czytaj dalej..

Stopy

Po uzupełnieniu podstawowych informacji o projekcie dodajemy punkty – STOPY (czyli Klientów, obiekty do odwiedzenia, przystanki na trasie), których dotyczy optymalizacja. Można to zrobić na 2 sposoby: skorzystać z listy wprowadzonych do aplikacji Obiektów (Obiekty użytkownika) lub zaimportować gotowy plik xlsx. Czytaj dalej…

Pojazdy

Po dodaniu punktów (stopów) należy wybrać pojazdy, które mają obsłużyć wybrane stopy. Liczba pojazdów, które mogą jednocześnie zostać użyte do przeprowadzenia optymalizacji zależy od wykupionej liczby licencji. Parametry pojazdów są definiowane w zakładce Pojazdy. Czytaj dalej...

Wynik optymalizacji

Wynik poprawnie przeprowadzonej optymalizacji to zestaw tras wizualizowanych na mapie w liczbie możliwie najmniejszej, żeby obsłużyć zadane punkty lub dokładnie takiej jak liczba pojazdów wybranych do optymalizacji (w zależności od opcji wybranej w Ustawieniach). Czytaj dalej…

Ustawienia końcowe

Po wyborze pojazdów należy przejść do kolejnego kroku, czyli Ustawień Projektu Optymalizacyjnego. Tu użytkownik może skorzystać z opcji przekroczenia końca okien czasowych o konkretną liczbę minut (maksymalnie 30). Wybiera również jeden z dwóch wykluczających się wariantów optymalizacji:
● Wykorzystując jak najmniejszą liczbę pojazdów spośród wybranych – aplikacja będzie starać się obsłużyć wszystkie zadane stopy wykorzystując jak najmniejszą liczbę pojazdów, jednocześnie mieszcząc się w godzinach pracy kierowców przypisanych do tych pojazdów.
● Wykorzystując wszystkie wybrane pojazdy – wariant ten zakłada, że każdy pojazd powinien być wykorzystany przy obsłudze zadanych stopów; aplikacja rozłoży pracę (niekoniecznie równomiernie) na wszystkich kierowców, mieszcząc się w ich godzinach pracy

Czytaj dalej…

Ładowność pojazdów

Program MapGO optymalizując trasy dostaw, obsługuje również ładowność pojazdów oraz zapotrzebowanie na ładunek w punktach w 3 różnych wymiarach ustalonych przez Użytkownika. Domyślnie program MapGO proponuje takie wymiary jak Masa, Objętość i Ilość. W Ustawieniach programu Użytkownik może zmienić proponowane cechy towaru na inne bardziej Ci odpowiadające. Czytaj dalej…

Punkty nieobsłużone

Jeżeli Użytkownik posiada zbyt małą liczbę pojazdów do obsłużenia zadanych punktów lub godziny pracy kierowców nie pozwalają wrócić do bazy, przeprowadzona zostanie częściowa optymalizacja tras, tzn. pozostaną nieobsłużone punkty. Czytaj dalej…

Wyślij i realizuj

Po włączeniu przycisku Wyślij i realizuj Użytkownik może wysyłać gotowe trasy do kierowców. Widzi także aktualne statusu realizacji zleceń przez swoich kierowców, pod warunkiem że kierowcy są zarejestrowani w programie, a ich telefony aktywne.

Zlecenia wykonywane przez kierowcę zyskują statusy takie, jakie nada im kierowca w swojej aplikacji mobilnej czyli Nierozpoczęte (gdy kierowca jeszcze nie zacznie realizacji zlecenia), Zrealizowano (gdy zlecenie zostało ukończone), Nie zrealizowano (gdy zlecenie zostało pominięte), Odrzucone (gdy kierowca zrezygnował z realizacji tego zlecenia).

Praca z projektem optymalizacyjnym

Raport projektu

Mając gotowy projekt optymalizacji tras, klikając przycisk RAPORT można wygenerować szczegółowe informacje o wyniku projektu do pliku xlsx.

Raport zawiera podstawowe podsumowanie projektu (Nazwę, Opis, Datę, Rodzaj optymalizacji, Dopuszczalne przekroczenie okna czasowego, Liczbę punktów, Liczba punktów z priorytetem, Ładunek całkowity, Liczbę pojazdów wykorzystanych, Liczbę punktów nieobsłużonych, Ładunek rozwieziony, Sumę kilometrów, Sumę godzin, Typ kompatybilności ) oraz dokładniejsze informacje o każdej z tras (Numer trasy, Nazwę pojazdu, Ładowność, Nazwisko kierowcy, Adres bazy, Liczbę punktów, Liczbę punktów dodanych ręcznie, Rozwieziony ładunek, Długość (w km), Procent wykorzystania czasu pracy kierowcy, Wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, Numer telefonu kierowcy, Godziny pracy kierowcy).

Osobno wypunktowane są Nieobsłużone punkty, wraz z ich adresami, oknami czasowymi, czasami serwisów i statusami geokodowanie.
Generując raport projektu do pliku xlsx można również zapisać jedynie punkty Nieobsłużone. Wówczas Użytkownik otrzymuje gotowy plik z punktami, które można obsłużyć dnia następnego.

Edycja projektu

Projekt w trakcie tworzenie można zapisać na każdym etapie i powrócić do niego w wygodnej chwili. Do edycji projektu służy ikona Edytuj projekt:

Ikona ta jest aktywna dla wszystkich projektów z dnia bieżącego oraz zaplanowanych na przyszłość. Edycja projektów z przeszłości została zablokowana celowo, aby Użytkownik nie utracił historii projektów wraz z informacjami z monitoringu.

Klonowanie projektu

Jeśli Użytkownik chce stworzyć projekt o podobnych parametrach co projekt już zapisany, może sklonować wybrany projekt. Wówczas nowy projekt zyska datę aktualną z możliwością jej zmiany na przyszłą.
Korzystając z funkcji Klonowania można zdecydować o zamiarze klonowanie całego projektu lub tylko punktów nieobsłużonych. Wówczas wszystkie ustawienia będą tożsame z projektem początkowym, a na liście stopów będą tylko te nieobsłużone w pierwszym projekcie.

Co oznaczają poszczególne zakładki boczne?

Mapa

Pierwsza zakładka boczna dostępna w programie MapGO oznacza szybkie przejście do widoku Mapy oraz dostęp do dodatkowych funkcji programu bezpośrednio związanych z widokiem mapy, czyli Kalkulator tras, Monitoring, Obiekty Użytkownika. Funkcje te opisane są dokładniej w rozdziale MapGO – dodatkowe funkcje.

Projekty optymalizacyjne

W zakładce Projekty optymalizacyjne zapisywane są wszystkie otwarte projekty. Każdy z nich z tego miejsca można wyświetlić na mapie. Jest to miejsce, w którym łatwo możemy znaleźć interesujący nas projekt, filtrować lub sortować projekty i usunąć te niepotrzebne. Projekty nie starsze niż z dnia bieżącego można edytować. W zakładce Projekty optymalizacyjne znajdują się podstawowe informacje o każdym z nich czyli Nazwa, Opis, Data, Liczba stopów, Liczba stopów nieobsłużonych, Liczba pojazdów.

Z poziomu tej zakładki można również rozpocząć tworzenie nowego projektu optymalizacyjnego.

Pojazdy

Zakładka Pojazdy to zbiorcza baza wszystkich zdefiniowanych przez Użytkownika pojazdów z jego floty. Domyślnie, w wersji demo programu zaproponowane są pojazdy o ustawieniach, które można dowolnie edytować. Czytaj dalej…

Obiekty użytkownika

Zakładka Obiekty użytkownika pozwala wprowadzać dane punktów, które odwiedzają kierowcy. Punkty te można dodawać pojedynczo ręcznie lub wgrywając zewnętrzny plik xlsx. Czytaj dalej…

Trasy

Zakładka Trasy to miejsce, w którym Użytkownik znajdzie wszystkie zapisane przez siebie pojedyncze trasy. Trasę można zapisać zarówno po wyznaczeniu jej za pomocą Kalkulatora tras jak i Projektu optymalizacyjnego. Przypisanie kierowcy do danej trasy oznacza, że będzie on widział zaplanowaną trasę na
konkretny dzień po zalogowaniu się na swoje konto w części mobilnej aplikacji MapGO. Każdą z tras za pomocą ikony „Pokaż na mapie” można ponownie wyświetlić w polu mapy.

Użytkownicy

Użytkownicy to wszyscy korzystający z aplikacji MapGO w wersji webowej lub mobilnej. Adres email jest obowiązkową i niepowtarzalną daną rozróżniającą ich między sobą. Jeśli Użytkownik jest jednocześnie kierowcą możemy zdefiniować dodatkowe ustawienia mające wpływa na wynik optymalizacji tras, czyli jego początek i koniec pracy. Wówczas trasy dla tego kierowcy zasadniczo nie będą mogły przekraczać jego godzin pracy (algorytmy w wyjątkowych przypadkach dopuszczają przekroczenie czasu pracy kierowcy nie większe niż 3%). Dodatkowo możemy zdefiniować koszt każdej godziny pracy kierowcy oraz przejechanego kilometra. Kwota ta ma wpływ na raport kosztów trasy wyznaczonej dla tego kierowcy.

USTAWIENIA KIEROWCY

W Ustawieniach kierowcy można zdefiniować szczegółowe informacje o każdym z nich, w tym m.in. godziny pracy kierowcy, czy koszt godzinowy. W zakładce Ustawienia kierowcy, można również ustawić określony kolor przypisany do danego kierowcy, będzie on równoznaczny z kolorem trasy wyświetlanym w wyniku projektu optymalizacyjnego.

Ustawienia aplikacji

W Ustawieniach aplikacji Użytkownik definiuje poszczególne parametry związane z Projektami. Całość Ustawień podzielona jest tematycznie na 4 zakładki: Ustawienia tras, Ustawienia timeline, Pola definiowane
oraz Cechy. Czytaj dalej…

Ustawienia profilu

Profil to podstawowe informacje dotyczące Użytkownika wersji webowej aplikacji MapGO. Użytkownik tutaj wybiera zdjęcie, wypełnia podstawowe informacje o sobie. Tutaj też Użytkownik może zmienić język aplikacji (polski, angielski, niemiecki) oraz hasło do swojego konta.

Obsługa aplikacji mobilnej MapGO Mobile

Działanie

Każdy Użytkownik wersji webowej aplikacji MapGO wraz zakupem licencji otrzymuje dostęp do tylu mobilnych kont wersji MapGO Mobile, na ile pojazdów wykupił licencję. Ideą wersji mobilnej jest możliwość szybkiego przesłania zoptymalizowanej trasy na telefon wybranego kierowcy. Korzystając z Google Maps będzie nawigowany do poszczególnych punktów trasy.

Wymagania techniczne

Do prawidłowego funkcjonowania wersji mobilnej MapGO wymagane są:
• telefon, tablet z system operacyjnym Android™ od wersji 6.0 lub nowszy
• wbudowany odbiornik GPS
• 200 MB wolnej pamięci wewnętrznej do instalacji

Instalacja

Link do pobrania aktualnej wersji aplikacji mobilnej, Użytkownik otrzyma w wiadomości email lub może ją pobrać tutaj.

Po założeniu kont przez administratora swoim kierowcom, otrzymają oni na podany przez administratora adres email wiadomość z linkiem do pobrania i instalacji aplikacji mobilnej.

Logując się do aplikacji mobilnej należy użyć tych samych danych, które zostały użyte do zakładania konta w wersji webowej aplikacji lub danych użytych przez administratora podczas zakładania konta kierowcy.

Lista zleceń

Po poprawnym zalogowaniu do aplikacji mobilnej MapGO, kierowca widzi listę zleceń na dany dzień do wykonania. Jeśli żadnych zleceń nie ma na dany dzień, to widzi komunikat „Brak aktywnych zleceń”. Czytaj dalej…

Realizacja zleceń

Po kliknięciu na pierwsze zlecenie widzimy kilka opcji, w tym Nawiguj. Funkcja ta kieruje bezpośrednio do nawigacji Google Maps lub innej nawigacji zainstalowanej na urządzeniu kierowcy i rozpoczyna się realizacja pierwszego zlecenia. Czytaj dalej…

Widok mapy

Po kliknięciu ikony mapy w dolnej części ekranu przechodzimy do widoku całej trasy na dany dzień na mapie. Druga ikona z listą zleceń umożliwia szybki powrót do planu dnia.

MapGO – zaawansowane funkcje

Kompatybilność Stop - Baza

W momencie tworzenia nowego projektu optymalizacyjnego Użytkownik ma możliwość wyboru typu kompatybilności, według której obsługiwane będą wybrane do projektu stopy. Czytaj dalej…

Kompatybilność Stop - Pojazd

Kompatybilność Stop – Pojazd, to takie dopasowanie stopów do pojazdów, że:

 • jeśli do stopu przypiszemy pojazd, to może on być obsłużony wyłącznie przez ten pojazd
 • jeśli do stopu nie przypiszemy pojazdu, to może on być obsłużony przez dowolny pojazd

Czytaj dalej…

Kompatybilność Stop – Cecha

Kompatybilność Stop-Cecha to takie dopasowanie stopów do pojazdów o konkretnych cechach, polegające na tym, że:

 • jeśli do stopu przypiszemy cechę, to może on być obsłużony wyłącznie przez pojazdy, które posiadają tę samą cechę,
 • jeśli do stopu nie przypiszemy żadnej cechy, to może on być obsłużony przez każdy pojazd
 • pojazd, który nie ma przypisanej cechy może obsługiwać wyłącznie punkty, które nie mają przypisanej cechy Czytaj dalej…

Priorytety dostaw

Podczas optymalizacji tras niektóre ze stopów powinny być potraktowane priorytetowo, tzn. w przypadku zbyt dużej liczby miejsc do objechania przez kierowcę, te z zaznaczonym priorytetem powinny być na pewni obsłużone.

Czytaj dalej…

MapGO – dodatkowe funkcje

Kalkulator tras

Kalkulator tras to narzędzie służące do szybkiego wyznaczania trasy od punktu A do B z uwzględnieniem punktów pośrednich w kolejności narzuconej przez Użytkownika. Czytaj dalej…

Monitoring

Monitoring to funkcja śledząca położenie Użytkowników na mapie. Każdy śledzony Użytkownik musi być zalogowany w aplikacji mobilnej MapGO oraz wyrazić zgodę na udostępnienie danych o jego lokalizacji. Po zaznaczeniu opcji Wyświetlaj lokalizacje kierowców, Użytkownik widzi na mapie pozycje wszystkich zalogowanych kierowców.

Funkcja Monitoring dostępna jest z poziomu górnej belki programu MapGO.

Obiekty Użytkownika

Obiekty użytkownika to funkcja dająca możliwość wizualizacji wszystkich wprowadzonych przez Użytkownika punktów w zakładce Obiekty użytkownika. Punkty te są prezentowane na mapie za pomocą ikony kategorii zdefiniowanej dla każdego z nich w części Kategorie w zakładce Obiekty użytkownika i można je dodać szybko do projektu optymalizacyjnego.

Umów się z nami na rozmowę

 

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >