O MapGO

MapGO to usługa internetowa typu SaaS do wyznaczania i optymalizacji tras przejazdów.
Sprytne algorytmy MapGO za Ciebie zaprojektują dzień pracy Twoich przedstawicieli handlowych, serwisantów, kurierów i kierowców w terenie.

Podstawowym zadaniem aplikacji jest zaawansowana optymalizacja kolejności punktów tras oraz przypisanie tras do dostępnych kierowców, z uwzględnieniem:

 

Godzin pracy kierowców
Okien czasowych w punktach
Ładowności pojazdów
Czasu obsługi w każdym z punktów

 

 

Gotowe trasy wysyłane są na telefon kierowcy.

Korzyści

Oszczędności do 35% na paliwie i liczbie pojazdów

MapGO zaproponuje Ci taki zestaw tras dla wybranych kierowców, aby ich łączny koszt był dla Ciebie jak najniższy. Ty decydujesz czy MapGO wykorzysta wszystkich dostępnych pracowników jednocześnie czy zminimalizuje ich liczbę.

O 20% więcej zleceń

Dzięki optymalnemu planowaniu uda Ci się obsłużyć więcej Klientów w krótszym czasie. Idealne dopasowanie do okien czasowych zwiększy rzeszę zadowolonych z usług Twojej firmy.

Błyskawiczne planowanie

Z matematycznego punktu widzenia próbując znaleźć najlepszą trasę dla zaledwie 1 pojazdu i 10 punktów mamy 10!, czyli 3628800 kombinacji. Losowo wybierając kolejność punktów mamy szansę w nie trafić z takim samym prawdopodobieństwem jak kupując 4 zakłady w Lotto na trafienie „Szóstki”.  MapGO znajdzie najlepsze rozwiązanie tego problemu w czasie poniżej 5 sekund.

Precyzyjne koszty tras znane z góry

Ile będzie kosztować Cię obsługa wszystkich zaplanowanych zleceń? Dowiesz się już na etapie projektu. Poznasz szczegółowe koszty spalania, opłat drogowych, wynajmu aut czy pracy kierowcy.

Gotowa trasa w telefonie kierowcy

Mając gotowy rozkład tras,  każdą z nich jednym kliknięciem wyślesz do kierowcy, a on otworzy ją w nawigacji, którą otrzymasz w ramach licencji MapGO.

Najlepszy na świecie silnik optymalizacyjny

Emapa tworząc i rozwijając MapGO pobiła ponad 250 światowych rekordów w dziedzinie optymalizacji VRP (Vehicle Routing Problem). Rywalizacja polega na znalezieniu rozwiązania umożliwiającego odwiedzenie wszystkich Klientów najmniejszym kosztem, czyli minimalizując sumę kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy. Więcej..

Cechy

Wystarczy, że zaimportujesz do programu adresy Twoich Klientów (punktów dostaw) oraz ustalisz parametry pojazdów i godziny pracy kierowców. MapGO błyskawicznie zlokalizuje adresy na mapie i wyznaczy najbardziej korzystny dla Ciebie zestaw tras, obsługujący możliwie wszystkich Klientów.  Punkty, które są niemożliwe do odwiedzenia przełożysz na następny dzień lub dodasz wybranemu kierowcy, świadomie przekraczając jego czas pracy.
Optymalizacja bazuje na zaawansowanym algorytmie wyznaczania tras który przeszukuje wszystkie możliwe kombinacje tras między zadanymi punktami i wybiera te, których sumaryczna długość jest najmniejsza.

Każdy z Twoich Klientów może mieć inne okno czasowe, czyli godziny otwarcia. MapGO wyznaczy takie trasy, które uwzględniają te godziny, dzięki czemu Twoi kierowcy będą zawsze na czas u Klienta.

Każdy z Twoich pojazdów może mieć inną ładowność, a punkty trasy różne zapotrzebowanie na ładunek. Optymalizator tak wyznaczy trasę, aby pojazdy były właściwie wypełnione, a odpowiednia ilość towaru trafiła w wyznaczone miejsce.

Jeśli któreś z wybranych przez Ciebie punktów (Klientów) na dany dzień są niemożliwe do obsłużenia (znajdują się za daleko od bazy, mają zbyt wąskie okna czasowe, czas pracy kierowcy nie pozwala na ich obsłużenie), znajdą się one w puli PUNKTY NIEOBSŁUŻONE. Możesz ręcznie dodać dowolny z nich do wybranej trasy, mając świadomość, że przekroczony będzie czas pracy kierowcy lub okno czasowe któregoś z punktów. Punkty nieobsłużone możesz również wygenerować do osobnego pliku i zaplanować obsługę ich wszystkich kolejnego dnia.

Gdy tylko Twój kierowca zaloguje się w swojej aplikacji mobilnej MapGO, Ty będziesz mógł śledzić jego bieżącą pozycję na mapie i błyskawicznie reagować w momencie pojawienia się dodatkowego zlecenia ad hoc w pobliżu.

MapGO planując trasy dla Twoich pracowników wyznaczy optymalny rozkład zadań dla każdego z nich, uwzględniając ich godziny pracy oraz okna czasowe Klientów. Gotowe trasy jednym kliknięciem zapiszesz w telefonach wybranych kierowców, a oni otworzą je w swojej aplikacji mobilnej MapGO, a zintegrowana z MapGO nawigacja GPS poprowadzi ich punkt po punkcie do każdego z Klientów. O ewentualnych, powstałych na trasie spóźnieniach (przekroczeniach okien czasowych) będą na bieżąco informowani.

Jeśli po wysłaniu trasy kierowcy zrobisz w niej zmiany, on zostanie poinformowany o dostępnej, aktualnej trasie.

Dla każdego projektu optymalizacyjnego oraz każdej pojedynczej trasy możesz wygenerować szczegółowy raport w pliku xlsx. Oprócz precyzyjnych informacji dotyczących odwiedzin każdego z punktów (adres, godzina przybycia, czas obsługi, godzina odjazdu, etc.) w raportach zliczane są koszty każdej z tras z podziałem na koszty paliwa (zgodnie z ustalonym spalaniem wybranego pojazdu), koszty opłat drogowych (zgodnie z typem pojazdu), ewentualne koszty godzinowe pracownika czy kilometraż (jeśli takie ponosisz).

Film

FAQ

Projekt optymalizacyjny to zestaw optymalnych tras dla Twoich kierowców na 1 dzień. Ty wybierasz punkty do odwiedzenia wraz z ich oknami czasowymi oraz pojazdy wraz z kierowcami, dostępne danego dnia, a MapGO zaproponuje najlepsze (najkrótsze) trasy, tak aby Twoi kierowcy mogli odwiedzić możliwie wszystkie punkty mieszcząc się w swoich godzinach pracy. Więcej…

Bazę adresów do stworzenia Projektu w MapGo najszybciej zaimportować z przygotowanego wcześniej pliku xlsx. Najlepiej aby poszczególne dane adresowe były w osobnych kolumnach, chociaż MapGO poradzi sobie również z przypadkami gdy cały adres jest w 1 kolumnie, ulica z numerem budynku jest w 1 kolumnie lub miasto z kodem pocztowym jest w 1 kolumnie. Adresy importowane są tylko z pierwszego arkusza pliku. Więcej…

Jeżeli wprowadzone przez Ciebie dane adresowe posiadają współrzędne geograficzne (X,Y) i importujesz je do Projektu lub do Obiektów, zaimportowane rekordy zyskują status zdekodowane ręcznie (ich położenie jest dokładnie takie jak pokazują współrzędne z Twojego pliku). W przypadku, gdy dane adresowe nie posiadają współrzędnych lub ich nie importujesz, proces geokodowania odbywa się po stronie MapGO na podstawie zaimportowanych adresów. Wówczas rekordy zyskują status zdekodowane automatycznie. Więcej…

Aplikacja mobilna jest przeznaczona do zainstalowania na telefony lub tablety z systemem Android i służy do odbierania gotowych tras przez kierowcę i nawigowania punkt po punkcie według kolejności wyznaczonej przez silnik optymalizacyjny na platformie MapGO. Dzięki MapGO Mobile pracodawca również śledzi lokalizację swoich pracowników w terenie.

Aplikacja może służyć też jako standardowa nawigacja.  MapGO Mobile pobierzesz tutaj. Więcej…

MapGO stara się wyznaczyć trasy dla dostępnych kierowców aby mogli oni odwiedzić wszystkie zaplanowane punkty na dany dzień w swoich godzinach pracy. Czasem nie jest to możliwe, ponieważ: godziny pracy kierowcy są za wąskie, aby mógł on wrócić do swojej bazy nie przekraczając czasu pracy, punktów na trasie jest zbyt dużo, aby kierowcy zdążyli odwiedzić je wszystkie, punkty na trasie mają za wąskie okna czasowe, aby móc odwiedzić je wszystkie w ciągu 1 dnia. Więcej…

Silnik optymalizacyjny MapGO dopuszcza optymalizację adresów, których liczba nie przekracza 40/pojazd. Dlatego możesz wykonać projekt dla 40 x n adresów, gdzie n to liczba pojazdów wybranych do Projektu. Zakładamy, ze z reguły kierowcy nie przekraczają 40 stopów jednego dnia. Jeżeli Twoje potrzeby optymalizacyjne są większe, daj nam znać. Więcej…

Baza to adres, z którego startuje konkretny pojazd. Założeniem optymalizacji jest konieczność powrotu do Bazy po odwiedzeniu wszystkich zaplanowanych punktów. Każdy pojazd zatem startuje i wraca do tego samego punktu, którym może być siedziba firmy lub miejsce zamieszkania kierowcy. Poszczególni kierowcy mogą mieć inne adresy Baz. Więcej…

Użytkownicy MapGO to wszystkie osoby (Administratorzy + Kierowcy) korzystające z MapGO (zarówno z platformy i aplikacji mobilnej) w Twojej firmie. Administrator to osoba, która ma pełne prawa do wszystkich innych kont, czyli rejestruje i aktywuje zarówno swoje konto jak i konta pozostałych Użytkowników. Administrator planuje trasy dla wszystkich Użytkowników, ma dostęp do wszystkich Projektów oraz zapisanych Obiektów i Tras. Pozostali Użytkownicy (Kierowcy) mają dostęp jedynie do swoich Tras i zapisanych przez siebie Obiektów i Projektów. Administrator również może pełnić rolę Kierowcy i wysyłać zoptymalizowane przez siebie trasy na swój telefon. Więcej…

Cennik

Demo 0zł

7 dni

3 pojazdy
6 kierowców
Do 100 zapisanych Klientów
Do 20 zapisanych tras
Do 20 zapisanych projektów
 • Optymalizacja wielu tras jednocześnie
 • Do 40 stopów/pojazd w optymalizacji
 • Okna czasowe i czasy serwisów u Klientów
 • Ładowność pojazdów
 • Raport kosztów tras z opłatami drogowymi
 • Aplikacja mobilna z nawigacją (3 licencje)
 • Monitoring pozycji kierowców na mapie
 • Planowanie tras dla wielu pojazdów

Kierowca 49zł

netto / miesiąc

1 pojazd
do 2 kierowców
Do 200 zapisanych Klientów
Do 100 zapisanych tras
Do 100 zapisanych projektów
 • Optymalizacja pojedynczej trasy
 • Do 40 stopów/pojazd w optymalizacji
 • Okna czasowe i czasy serwisów u Klientów
 • Ładowność pojazdu
 • Raport kosztów tras z opłatami drogowymi
 • Aplikacja mobilna + nawigacja (1 licencja)

Flota 149zł

netto / miesiąc / pojazd

do 5 pojazdów
do 10 kierowców
Do 1000 zapisanych Klientów
Do 500 zapisanych tras
Do 500 zapisanych projektów
 • Optymalizacja wielu tras jednocześnie
 • Do 40 stopów/pojazd w optymalizacji
 • Okna czasowe i czasy serwisów u Klientów
 • Ładowność pojazdów
 • Raport kosztów tras z opłatami drogowymi
 • Aplikacja mobilna + nawigacja (do 5 licencji)
 • Monitoring pozycji kierowców na mapie
 • Planowanie tras dla wielu pojazdów

Biznes od 189zł

netto / miesiąc / pojazd

Parametry ustalane indywidualnie według preferencji Klienta
 • Optymalizacja wielu tras jednocześnie
 • Liczba stopów/pojazd w optymalizacji – do ustalenia
 • Okna czasowe i czasy serwisów u Klientów
 • Ładowność pojazdów
 • Raport kosztów tras z opłatami drogowymi
 • Aplikacja mobilna + nawigacja (dla każdego pojazdu)
 • Monitoring pozycji kierowców na mapie
 • Planowanie tras dla wielu pojazdów

Pobierz aplikację mobilną MapGO Mobile

Aktualności

Emapa S.A.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

 

ul. Łąkowa 11

90-562 Łódź

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >