Algorytmy optymalizacji tras mogą skutecznie zniechęcić laików do zapoznania się z rozwiązaniem powodującym ograniczenie kosztów transportu. Spowodowane to może być nazwą, kojarzącą się z tematem trudnym do zrozumienia i wskazującym na silną korelację z matematyką. Jednakże kto chce generować oszczędności na transporcie, powinien bliżej się im przyjrzeć.

Na szczęście dzięki wieloletniej pracy firm specjalistycznych w branży informatycznych rozwiązań mapowych, wśród których liderem na Polskim rynku jest Emapa S.A., firmy poszukujące skutecznego rozwiązania dla transportu w celu redukcji kosztów i osiągnięcia korzyści ekonomicznych nie muszą rozwijać technologii in-house a jedynie cieszyć się rezultatami wdrożenia metod optymalizacji, których celem jest zminimalizowanie ogólnych kosztów transportu.

 

Optymalne trasy uwzględniające kolejność obsługiwanych punktów

Racjonalne trasowanie jest jednym z głównych czynników prowadzących do oszczędności. Skrócenie całkowitego dystansu trasy obniża koszty poniesione na paliwo oraz wydatki na opłaty drogowe. Co więcej, algorytmy optymalizacji tras pozwalają ustalić optymalną liczbę kierowców potrzebną do wykonania zaplanowanej pracy. Wpłynie to na obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Dzięki algorytmom możliwe jest usprawnienie komunikacji i ułatwienie trafienia do celu poprzez wysyłanie do kierowcy wyznaczonych tras. Optymalne wyznaczanie tras uwzględniające wiele zmiennych pozwala obsłużyć większą liczbę punktów w krótszym czasie, a przez to realizować więcej zleceń.

 

Zarządzanie flotą w oparciu o spersonalizowane trasy oznacza oszczędności na transporcie

Spersonalizowane planowanie tras uwzględnia typ pojazdu oraz jego parametry. Zatem aby trasa była dopasowana do rodzaju floty należy zidentyfikować jej typ. Flota homogeniczna to flota jednorodna (zbudowana z pojazdów o takich samych parametrach – np. tylko pojazdy dostawcze). Flota heterogeniczna to flota zbudowana z pojazdów o różnych parametrach, np. pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe. Zaplanowana i zaawansowana optymalizacja tras i jej odcinków z uwzględnieniem parametrów pojazdu takich jak wysokość, szerokość, dopuszczalna masa całkowita, nacisk na oś oraz możliwości przewozowe pojazdu  sprawia, że spada ryzyko pojawienia się utrudnień na trasie, które powodują jej wydłużenie. To z kolei wiąże się z nie dotrzymaniem umówionego czasu odbioru lub dostawy. W konsekwencji generuje to niechciane koszty chociażby w postaci kar pieniężnych ze względu na niewykorzystane okna czasowe.

Uwzględnienie możliwości załadunkowych pojazdu, powiązanych z liczbą punktów do odwiedzenia oraz ich zdefiniowaną potrzebą wyładunkowo/załadunkową wyrażoną w jednostkach ładunkowych (np. paletach) maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni załadunkowej wyrażonej w tych samych jednostkach. Algorytmy optymalizacyjne wpływają na zniwelowanie problemu przeładowania, bądź niewykorzystania przestrzeni co bezpośrednio wpływa na ograniczenie kosztów transportu.

Podsumowując firmy dostawcze zwykle preferują praktykę manualnego planowania tras dostawczych bez uwzględnienia optymalizacji dostaw. W wielu przypadkach ręczne planowanie tras jest nieefektywne i powoduje dodatkowe koszty transportu. Warto zatem inwestować w potwierdzone rozwiązania, które wpłyną na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przybliżą firmę o kolejny krok w kierunku zwiększenia oszczędności na transporcie.

Umów się z nami na rozmowę

 

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >