Transport towarów to rynek, który powiększa się z dnia na dzień. Codziennie wysyłamy paczki, dokumenty lub inne ważne rzeczy, z jednego miejsca do drugiego. Celem firm logistycznych jest upewnienie się, że realizacja dostaw przesyłek dla klientów spełnia ich najwyższe oczekiwania.

Przy wysyłce lub odbiorze towaru polegamy na usługach firm kurierskich. Większość klientów chce otrzymywać przesyłki w ciągu 1-2 dni. Świadczy to o tym, że branża usług kurierskich jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy. Aby osiągnąć najwyższy poziom obsługi, każdego dnia firmy kurierskie wydają ogromne sumy pieniędzy na paliwo, sprzęt, utrzymanie sprzętu i płace. Czas to pieniądz, a wykorzystanie najbardziej wydajnej trasy do dostarczania paczek może drastycznie skrócić czas potrzebny na wykonanie tych dostaw. Tym samym, wpłynąć na ograniczenie kosztów transportu.

Nawet niewielkie ulepszenia i zoptymalizowane wyznaczanie tras mogą prowadzić do ogromnej poprawy w wartościach bezwzględnych. Ulepszenia dotyczą nie tylko skracania długości tras, ale także zmniejszenia zużycia paliwa. Skutkuje to oszczędnościami na transporcie, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, poprawy wykorzystania zasobów i zwiększenia jakości obsługi klienta.

Nowoczesne rozwiązania do optymalizacji kosztów transportu opierają się na sprytnych algorytmach

Problem z trasowaniem pojazdów dotyczy projektowania optymalnych tras odbioru, lub dostaw z jednej, lub kilku składów, do wielu rozproszonych geograficznie klientów. Problematyka związana jest z wieloma branżami, w tym usługami kurierskimi, gdzie optymalne trasy odgrywają ważną rolę. W ostatnich latach tego typu usługi odnotowały ogromny wzrost. Z racji tego warto przyjrzeć się rozwiązaniom możliwym do implementacji w obszarze usług kurierskich dzięki zastosowaniu algorytmów optymalizacji tras.

Zastosowanie algorytmów planowania dostaw nie tylko posiada rolę skutecznego zaplanowania wydajnej trasy w celu spełnienia wymagań związanych z dostawą. Ich wdrożenie powinno ułatwić rozwiązanie problemu związanego z dostawami charakteryzującymi się ograniczeniami wynikającymi z licznych próśb klientów i ich preferencji co do czasu (okna czasowe) i sposobu dostawy.

Problem z dostawą kuriera (CDP) to jeden z elementów należących do problematyki dotyczącej optymalizacji tras z oknami czasowymi. Porusza on kwestię niepewnego czasu wykonania usługi. Problem związany jest z procesem doręczenia i odbioru przesyłek kurierskich. Dotyczy on szczególnie firm kurierskich wykonujących usługi na terenie gęsto zabudowanych zurbanizowanych obszarów.

W powyższych warunkach czas podróży między lokalizacjami jest relatywnie krótki. Można zatem przyjąć, że czas przejazdu kuriera w obszarze miejskim jest zazwyczaj stały. W odróżnieniu od ilości zamawianych przesyłek oraz żądanego czasu ich dostawy, które są ciężkie do przewidzenia i zmieniają się dynamicznie.

 

Przykład z rynku

Jako przykład może posłużyć sytuacja, w której kurier musi doręczyć kilka przesyłek, oraz odebrać paczki z wielu miejsc. Mogą być to przykładowo biura, znajdujące się pod jednym adresem np. w dużym biurowcu. W takim budynku działalność prowadzi wiele firm, a każda z nich posiada inne preferencje co do czasu wykonania usług kurierskich. Dlatego problem kierowania przesyłek należy rozważać zakładając parametr niepewności. Może być on spowodowany nieznanym czasem obsługi i codziennym składaniem zamówień na doręczenie przesyłek, bez określenia preferowanego czasu dostawy.

W kontekście problemu z dostawą kuriera (CDP), rozwiązaniem uważanym w środowisku logistyków za proste, jest określenie harmonogramów dziennych dotyczących trasy pokonywanej przez przesyłki. Opierają się one o dane takie jak:

  • lokalizacja doręczenia podana przez klienta
  • wymagania dotyczące czasu wykonania usługi kurierskiej

Zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe, w przypadku gdy dane zostaną zidentyfikowane na początku dnia. W sytuacji gdy uwzględnienie obszaru geograficznego oraz ram czasowych określających regularność wykonywanej usługi przez kuriera jest niemożliwe, metoda ta może nie dostarczyć pomocy w organizowaniu dziennego harmonogramu przesyłek. Powodem takiej sytuacji może być brak zapewnienia odpowiedniego poziomu spójności lub regularności rozwiązania potrzebnego w praktyce kurierskiej.

Planowanie terytorialne

Jedną z metod używanych do zaprojektowania spójnych, optymalnych tras doręczania przesyłek jest planowanie terytorialne. Oznacza ono proces tworzenia realistycznego planu kierowania. W tym wypadku planowania przesyłek do właściwych klientów, ustalania celów dotyczących dochodów i zapewniania wzrostu sprzedaży w czasie. Innymi słowy, zadaniem planowania terytorialnego jest przydzielenie terenów, na których wykonywane są usługi kurierskie, do kierowców. Mamy tu na uwadze horyzont planowania czyli ilość czasu, jaką firma kurierska przeznaczy na przygotowanie planu rozwozu przesyłek. Różnice w popycie są uwzględniane przez dostosowanie granicy terytoriów.

Rozwiązaniem, które ostatnimi czasy przybrało na znaczeniu jest ConVRP, czyli konsekwentny problem kierowania pojazdem. ConVRP uwzględnia zadowolenie klienta oraz przypisuje jednego kierowcę do klienta. Tym samym ogranicza się zmienność godzin (czasu) przyjazdu kuriera w danym horyzoncie czasowym. Zgodnie z regułami (ConVRP) każdy klient jest odwiedzany przez ograniczoną liczbę kierowców. Dokonanie zmiany czasu przyjazdu przez kuriera jest karane.

Celem wprowadzenia spójnego VRP jest znalezienie tras w których ci sami kierowcy odwiedzą niemalże tych samych klientów w tym samym czasie, za każdym razem gdy klient będzie potrzebował skorzystać z usług kuriera.

Różnicą (ConVRP) w porównaniu z Courier Delivery Problem (CDP) jest fakt, że w przypadku (CDP) dopasowanie kierowców do klientów nie jest wyraźnym, pierwszoplanowym celem. Z kolei (ConVRP) nie bierze pod uwagę ograniczeń okien czasowych ani niepewnych czasów świadczenia usług kurierskich.

 

Co z utrudnieniami na drodze?

Niezawodne prowadzenie pojazdów w obszarach miejskich wymaga uwzględnienia informacji o typowym, powtarzającym się natężeniu ruchu dla danego obszaru. Informacje o powtarzających się utrudnieniach i przestojach w ruchu miejskim można uzyskać dzięki podróżom zależnym od czasu ( Time Dependent Travel ).  Czasy podróży zależne od czasu pozwalają na przewidywanie typowych zjawisk w ruchu miejskim. Co za tym idzie, ustalenia bardziej niezawodnej trasy dostaw.

Ze względu na zaawansowaną technologię, większość firm kurierskich oferuje odbiór i dostawę kurierską w lokalizacji oraz oknach czasowych, wybranych przez klientów. Zatem zmniejszona liczba pojazdów musi obsługiwać szereg żądań transportowych klientów, przy występowaniu rozmaitych ograniczeń. Każdy pojazd ma określoną pojemność.Pojedyncze żądanie transportowe określa rozmiar ładunku, który ma być transportowany, a także lokalizację gdzie ma zostać odebrane. Do tego dochodzi określenie okna czasowego dostawy i odbioru oraz miejsce w które przesyłka ma być dostarczone. Uwzględnianie powyższych parametrów przesyłek jest stosowane w celu spełnienia potrzeb klientów. Celem jest stworzenie szytych na miarę oraz najbardziej jak to możliwe optymalnych harmonogramów transportu ułatwiających zarządzanie flotą.

 

Oszczędności na transporcie w logistyce są kluczowe

Usługi kurierskie mogą wyglądać prosto z zewnątrz, ale nieustannie zmieniające się potrzeby biznesowe oraz procesy zachodzące wewnątrz sprawiają, że są bardzo skomplikowane. W dzisiejszym świecie, wraz z rozwojem technologii, klienci mogą śledzić swoje produkty w dowolnym momencie. Firmy kurierskie są zobowiązane do dostarczania produktów na czas, bez opóźniania procesu. Czyniąc to, muszą się upewnić, że ich koszty ogólne nie stają się zbyt wysokie.

Ograniczenie kosztów transportu determinuje uwzględnianie wielu czynników, takich jak ruch uliczny, zużycie paliwa, pogoda itp. w celu wyznaczenia optymalnych tras. Wykorzystanie algorytmów optymalizacji tras i programu do planowania dostaw umożliwia optymalne wyznaczanie tras. Udzieli także odpowiedzi na pytanie, która z tras jest najbardziej optymalną ścieżką, ku obniżeniu kosztów transportu przez firmę.

Umów się z nami na rozmowę

 

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >