W ostatnich miesiącach program do optymalizacji tras MapGO przeszedł kilka wizualnych zmian, które mają na celu poprawę jakości pracy z aplikacją. Kosmetyce poddana została głównie warstwa wyników projektu optymalizacyjnego, czyli tzw. timeline.

Czym jest oś czasu w MapGO?

Oś czasu timeline to wizualizacja rozwiązania pojedynczego projektu optymalizacyjnego. Zawiera ona zestaw tras po optymalizacji wyświetlonych na mapie oraz w formie osi stopów w odpowiedniej kolejności zestawionych z przedziałami godzinowymi. Każda trasa przedstawiona jest w innym kolorze, tożsamym z ich przebiegiem na mapie oraz kolorami punktów na trasie. Poszczególne trasy prezentowane są w postaci rozkładu punktów w zoptymalizowanej kolejności wraz z informacją wizualną czy w danym punkcie realizowana jest dostawa, odbiór, jedno i drugie czy tylko wizyta kierowcy. Kształty punktów wyrażają wagę danego zlecenia: standardowe (kółko) lub priorytetowe (diament).

Oprócz przebiegu trasy, diagram zawiera skrócone informacje o każdym z pojazdów (nazwa, numer rejestracyjny, zdjęcie, ładowność), o każdym z kierowców (nazwa, zdjęcie, godziny pracy, procentowe wykorzystanie jego czasu pracy) oraz o każdej z tras (długość w km, czas trwania, koszt).

Oś czasu zawiera także ikony akcji, które pozwalają na operacje związane z daną trasą, należą do nich:

  • wysyłka trasy kierowcy
  • zmiana koloru trasy
  • pokazywanie/ukrywanie danej trasy na mapie
  • pobranie szczegółowego raportu trasy

Więcej praktycznych informacji

Ostatnie zmiany wizualne w MapGO umożliwiły wyświetlanie informacji, których do tej pory nie było, a co utrudniało interpretację wyników i bieżącą pracę planistom. Obok nazwy pojazdu zostały dodane dokładne parametry ładunkowe każdego z pojazdów. Maksymalnie mogą być to aż 3 wymiary, ustalone przez Użytkownika, na przykład: masa, objętość czy ilość. Pierwsze litery oznaczenia ładowności odpowiadają im pełnym nazwom.

Dodatkowo, oś timeline została doposażona o bieżące, procentowe wykorzystanie każdego z pojazdów na poziomie każdego z wymiarów ładowności, zarówno w zakresie dostaw jak i odbiorów. Szybkie kliknięcie tego pola zmienia informacje dotyczące odbiorów na te dotyczące dostaw.

Do tej pory Użytkownik MapGO analizujący wyniki projektu optymalizacyjnego miał informację o długości każdej z wyliczonych tras w kilometrach. Teraz zakres tych danych został rozszerzony o czas trwania każdej z tras w godzinach oraz ich koszt przedstawiony w walucie, na której operuje Klient (złotówki lub euro).

Niewielkie, wydawałoby się „kosmetyczne” zmiany znacznie ułatwiają pracę z programem, interpretację wyników oraz bieżące reagowanie na dynamiczną sytuację w transporcie (np. zlecenia ad hoc). Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat wyglądu interfejsu oraz ergonomii programu MapGO, pisząc do nas na adres mapgo@emapa.pl .

Umów się z nami na rozmowę

 

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >