Z radością informujemy, że program MapGO wraz z najnowszą aktualizacją zyskał nowe funkcje. Poniżej krótkie opisy każdej z nich.

Odbiory ze stopów

Do tej pory program MapGO umożliwiał zaawansowaną optymalizację tras wraz z obsługą dostaw do punktów. Tzn. algorytm tak rozkładał towar na pojazdy, aby z jednej strony spełnione były zapotrzebowania stopów na odpowiednią ilość towaru, a z drugiej nieprzekroczone możliwości załadunkowe pojazdów. Funkcjonalność ta może uwzględniać jednocześnie aż 3 wymiary zdefiniowane przez Użytkownika (np. długość, szerkość i wagę).

W chwili obecnej funkcja ta została rozszerzona – możliwa jest również obsługa odbiorów towaru ze stopów, na podobnej zasadzie. Istnieje również możliwość, że w określonych punktach kierowca zarówno zostawia, jak i odbiera ładunek, albo tylko odwiedza dany punkt.

Informacja o ładunku do dostarczenia i/lub odebrania, oprócz tego, że widnieje w panelu Użytkownika MapGO (planisty), to również zostaje wysyłana do Użytkownika mobilnego (kierowcy).

Dedykowany kolor kierowcy

Najnowsza wersja programu umożliwia ustawienie określonego koloru dla wybranego kierowcy. W kolorze tym wizualizowane są trasy na mapie, awatar kierowcy oraz informacje o przebiegu trasy na timelinie. Wcześniej kolory były przypisywane losowo. Kolor ten moża również błyskawicznie zmienić analizując gotowy projekt.

Wyświetlanie zdjęcia/awatara kierowcy

W celu zwiększenia czytelności mapy, dodaliśmy funkcję wyświetlania dedykowanej ikonki lub zdjęcia kierowców, których pozycja jest monitorowana. Jest to spore ułatwienie dla planisty, zwłaszcze gdy kierowców jednocześnie wizualizowanych jest wielu.

Notatka w punkcie

Teraz kierowca może szybko dodać notatkę do dowolnego punktu, który jest na jego trasie. Notatka ta jest widoczna również w panelu planisty obsługującego wersję webową MapGO.  Dzięki tej z pozoru prostej, lecz praktycznej funkcji ważne informacje o Kliencie zostaną zarejestrowane.

 

 

 

Umów się z nami na rozmowę

 

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >