mapgo-emapa
Zarówno w dystrybucji, handlu czy np. transporcie leków może pojawić się konieczność dojechania do określonych miejsc  tylko wybranymi pojazdami. Dzięki algorytmom optymalizacji tras tę i inne potrzeby można w pełni obsłużyć automatycznie, bez konieczności ręcznej modyfikacji planów dostaw.
Dlaczego kompatybilność stop-pojazd?

Nietrudno zauważyć, że zastosowanie pewnego „sztucznego” dopasowania i sztywnych ograniczeń zaproponowanych przez planistę zakłóca idealny proces zaawansowanej optymalizacji tras generowany przez dedykowane algorytmy. Takie wszelkiego rodzaju dopasowania czy wyjątki sprawiają, że najlepsze z matematycznego punktu widzenia ułożenie kolejności punktów tras zostaje zakłócone.

Są jednak sytuacje biznesowe, kiedy takie naruszenie jest niezbędne, a korzyści za tym idące zdecydowanie przewyższają straty „niedoskonałej” optymalizacji. Dopasowując konkretny pojazd do wybranych stopów mamy pewność, że będą one obsłużone szybciej oraz że w dane miejsce pojedzie dedykowane auto, na przykład obsługujące określony region (np. województwo łódzkie) lub kierowca mający bezpośrednie relacje handlowe czy personalne z osobą w  punkcie do którego jedzie

Głównie w branży handlowej (choć nie tylko) niezwykle częste są sytuacje, w których określonych Klientów obsługują wybrani kierowcy. I w tym przypadku z pomocą przychodzi kompatybilność stop -pojazd. Rozwiązania Emapy pozwalają przypisać konkretnych kierowców do konkretnych pojazdów, a zastosowanie dopasowania stop-pojazd daje pewność, że właściwy człowiek pojedzie w odpowiednie miejsce.

Autodopasowanie stopów do pojazdów

Kompatybilność stop – pojazd to całkiem nowa funkcja programu MapGO, która zaledwie kilka dni po premierze okazała się strzałem w dziesiątkę, wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów i zaspokajając jak się okazało popularną potrzebę biznesową. Problemy, które wcześniej wymagały sporej ingerencji planisty, teraz automatycznie rozwiązuje optymalizator. Wystarczy właściwie zdefiniować plik xlsx, który wgrywamy do programu importując stopy, a odpowiednie przyporządkowanie zrealizuje software. Podstawowym zadaniem nowej funkcji jest przyporządkowanie konkretnych miejsc odwiedzanych przez kierowców, do konkretnych pojazdów z firmowej floty. Plan zoptymalizowanych tras na dany dzień uwzględni wskazane dopasowanie.

Jak korzystać z kompatybilności stop-pojazd?

Aby sprawnie optymalizować trasy korzystając z programu MapGO, należy wcześniej przygotować plik xlsx z listą stopów (adresów) do odwiedzenia przez kierowców. Odpowiednio przygotowany plik powinien zawierać adres lub współrzędne geograficzne, początek i koniec okna czasowego w punkcie oraz zapotrzebowanie na ładunek w punkcie (jeśli konieczne). W celu skorzystania z funkcji stop-pojazd do źródłowego pliku xlsx należy dodać kolumnę POJAZD, w której przy konkretnych stopach należy wpisać konkretną nazwę pojazdu jaki ma obsługiwać dany stop. Nazwy te muszą być dokładnie takie jak te użyte przy definicji pojazdów w programie MapGO. Tak przygotowany plik Użytkownik importuje w momencie tworzenia projektu optymalizacyjnego (planu tras dla kierowców) na wybrany dzień.

Co ze stopami bez przypisanego pojazdu?

W opisanym powyżej problemie, możemy mieć również stopy, które nie muszą koniecznie być odwiedzone przez konkretny, wybrany pojazd z floty firmowej. Innymi słowy, nie ma znaczenia, który z pojazdów odwiedzi to miejsce danego dnia. Wówczas, już na etapie tworzenia pliku xlsx, stopy te nie mają przyporządkowanego żądanego konkretnego pojazdu (pusta komórka w kolumnie POJAZD). Algorytmy optymalizacyjne wyślą do takiego stopu ten pojazd, którego wykorzystanie będzie jak najbardziej uzasadnione od strony kosztów, ładowności, dostępności itp.

Program umożliwia również skorzystania z innych przyporządkowań jak stop-cecha czy stop-baza. O tym jednak dowiesz się w innych artykułach.

Sprawdź, jak zadziała to w Twojej firmie

Program do zaawansowanej optymalizacji tras MapGO daje Użytkownikowi możliwość bezpłatnych testów pełnej jego funkcjonalności. Wystarczy założyć bezpłatne konto w wersji DEMO, czyli aktywne przez 7 dni. W takiej wersji można wybrać 3 pojazdy z firmowej floty, a każdy z nich może obsłużyć jednorazowo do 40 stopów na trasie.
Program MapGO dzięki otwartemu API może być integrowany z innymi rozwiązaniami w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami, a doradzimy jak zrobić to najefektywniej.

 

 

 

 

Umów się z nami na rozmowę

 

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >