Wyznaczanie tras pojazdów spędza sen z powiek specjalistom odpowiedzialnym za logistykę. Czynnikami odpowiedzialnymi za trudności jeśli chodzi o optymalne wyznaczanie tras jest ograniczona ładowność pojazdu, dotrzymanie określonych ram czasowych, rozdrobnienie związane z ilością punktów bazowych czy niespodziewane utrudnienia w trasie związane z gabarytami pojazdów.

Mnogość problemów oraz towarzyszący im parametr nieprzewidywalności wpływa głównie na zwiększenie ryzyka związanego z opóźnieniem dostawy. Do tego dochodzi wzrost jej kosztów i niezadowolenie klienta. Celem optymalizacji tras jest znalezienie najlepszego zestawu tras dla floty pojazdów dostarczających towary lub usługi do różnych lokalizacji.

 

Okna czasowe z widokiem na nowe możliwości

W celu zwizualizowania możliwości weźmiemy na warsztat kluczowe pojęcie, którym są okna czasowe. Esencją powyższego pojęcia branżowego jest ustalenie ram czasowych, w których dochodzi do punktu styczności pomiędzy klientem a kierowcą pojazdu.

Rozróżniamy miękkie i twarde okna czasu. Pierwsze z nich nie wpływają na zwiększenie kosztów. Natomiast twarde okna nie mogą zostać zmienione ani naruszone oraz niosą za sobą straty finansowe. Za przykład może posłużyć pojazd, który przyjeżdża wcześniej do bazy, ale musi czekać do momentu otwarcia jego okna czasowe. Analogiczna sytuacja występuje gdy pojazd dotrze na miejsce po zamknięciu zaplanowanego dla niego okna czasowego.

 

Prawdopodobnie jeśli czytasz ten wpis masz do czynienia z negatywnymi skutkami nieefektywnego zarządzania oknami czasu. Co więcej, przejazd pojazdem z wolną przestrzenią załadunkową spowodowaną zamknięciem okna, generuje straty finansowe spowodowane potrzebą podjęcia kolejnej próby załadunku. Nie wpływa to pozytywnie na ograniczenie kosztów transportu. Na szczęście na ratunek przychodzą algorytmy optymalizacyjne. Umożliwiają one optymalizację dystrybuowania towarów za sprawą wyznaczania najlepszych kombinacji tras przejazdu dla wielu punktów z uwzględnieniem okien czasu.

Atutem optymalizacji transportu jest zminimalizowanie nie tylko liczby wymaganych pojazdów, ale także całkowitego czasu podróży, czasu oczekiwania i całkowitej odległości przejechanej przez flotę pojazdów. Dodatkowo implementacja takich rozwiązań pozwala obliczyć całkowity czas, jaki zajmuje kierowcy aby dostać się z jednego miejsca do drugiego oraz zredukować ryzyko przeładowania które obarczone jest konsekwencjami w postaci kar finansowych, bądź nie wykorzystania pełnego potencjału ładowności.

 

Oszczędności na transporcie dzięki optymalizacji transportu

W konkurencyjnym środowisku maksymalizacja zysku odgrywa kluczową rolę w sukcesie przedsiębiorstwa. Koszty logistyczne stanowią dużą część całkowitych kosztów przedsiębiorstw. Jednak ograniczenie kosztów transportu staje się możliwe poprzez optymalizację łańcucha dostaw za pomocą rozwiązań wykorzystujących optymalizację tras. Koszty transportu są ściślej powiązane z ograniczeniami czasowymi ( okna czasowe) , które są regulowane czasem przyjazdu pojazdów do klientów. Podsumowując naruszenie ograniczeń czasowych powoduje wzrost kosztów transportu gdyż przedsiębiorstwa muszą płacić kary.

Umów się z nami na rozmowę

 

Wyrażam zgodę na:

* pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >