Polityka prywatności aplikacji mobilnej MapGO

 

Określenia:

Użytkownik – osoba, która użytkuje aplikację mobilną MapGO („Aplikacja”).

 

Urządzenie – urządzenie mobilne, na którym została zainstalowana Aplikacja. 

 

Serwer MapGO – serwer z którym łączy się Aplikacja w celu wymiany danych z aplikacją przeglądarkową MapGO (https://mapgo.emapa.pl/#map). Komunikacja z Serwerem MapGO odbywa się przy wykorzystaniu szyfrowania wymienianych informacji.

 

Pozyskiwanie i wymiana danych przez Aplikację:

 

Do momentu aktywacji Aplikacji, żadne dane nie są przez nią przesyłane do Serwera MapGO. Pomyślna aktywacja Aplikacji powoduje skojarzenie Użytkownika z Urządzeniem. Po dokonaniu aktywacji Aplikacji, na Urządzeniu przechowywany jest identyfikator Użytkownika, niezbędny do jego weryfikacji przez Aplikację. 

 

W trakcie użytkowania Aplikacja może uzyskiwać dostęp do następujących zasobów/funkcji Urządzenia:

 • pamięci wewnętrznej – do przechowywania danych Aplikacji,
 • lokalizacji w postaci współrzędnych X i Y, w tym lokalizacji “w tle” – do monitorowania realizacji zaplanowanych tras i bieżącej pozycji Urządzenia,
 • aparatu fotograficznego oraz galerii zdjęć – do robienia i zapisywania zdjęć przy dokumentowaniu realizacji zlecenia.
 • mikrofonu – do nagrywania notatek głosowych,
 • wykonywania połączeń – do wykonywania połączeń na numer przypisany do realizowanego zlecenia,
 • wiadomości sms – do wysyłania wiadomości sms na numer przypisany do realizowanego zlecenia.
 • Internetu – do komunikacji z serwerem MapGO

 

Lokalizacja w tle polega na okresowym rejestrowaniu współrzędnych Urządzenia, nawet wtedy gdy Aplikacja pracuje w tle. Rejestrowanie pozycji jest niezbędne do wyświetlania przez Aplikację rzeczywistych tras, po których poruszało się Urządzenie.

 

Wszystkie uprawnienia, które Użytkownik nadaje Aplikacji, są widocznie w panelu ustawień Urządzenia i można je dowolnie zmieniać.  Domyślnie, w procesie instalacji, Aplikacji nie są przydzielane żadne uprawnienia.

Należy zaznaczyć, że brak zgody na niektóre/wszystkie działania może oznaczać brak możliwości korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Aplikacja może przesyłać na serwer MapGO następujące informacje:

 

 • dane dotyczące realizacji zadań na trasie,
 • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika – identyfikator Użytkownika oraz Urządzenia umożliwiające weryfikację autentyczności Aplikacji,
 • wiadomości utworzone przez Użytkownika w module Wiadomości,
 • notatki dotyczące realizowanych zleceń 
 • notatki użytkownika
 • zdjęcia wykonane podczas dokumentowania realizacji zlecenia,
 • dzienniki błędów oraz logi (na żądanie Użytkownika) w celu zapewnienia stabilnej pracy Aplikacji,
 • lokalizację przybliżoną i dokładną 

 

Zbierane przez Aplikację, dane osobowe i informacje o aktywności Użytkowników, są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług wynikających z umowy zawartej z klientem przy zakładaniu konta, poprzez akceptację regulaminu MapGO.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489607.

 

Instalując Aplikację, Użytkownik jednocześnie akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności aplikacji mobilnej MapGO. 

W przeciwnym razie prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację albo odinstalowanie Aplikacji.