o MapGO

mapGO jest portalem internetowym dostępnym pod adresem www.mapGO.pl, a zarazem jest platformą w oparciu o którą można budować własne serwisy mapowe.
Zarówno portal jak i platforma mapGO korzystają z tych samych zasobów mapowych.

Portal mapowy mapGO prezentuje aktualne mapy (wersja map PL-2014Q1).

Zasób mapowy


mapGo w liczbach:
Wszystkie drogi [km] 492 127
W tym drogi gruntowe [km] 154 971
Adresowe plany miast i miejscowości
(miasta i miejscowości z pełną informacją adresową)
4 273
Procent populacji miejskiej objętej adresowymi planami miast ponad 99%
Punkty użyteczności publicznej (POI) 321 778
Liczba km szlaków turystycznych (w tym ścieżek row.) 46 276


Opis platformy mapGO


Platforma mapGO jest zestawem dwóch serwerów - serwera map oraz serwera aplikacji. Serwer map udostępnia pliki graficzne mapy. Serwer aplikacji udostępnia funkcje znajdowania adresu, trasy, punktów POI oraz antygeokodowania. Dostęp do funkcjonalności platformy realizowany jest poprzez API JavaScript. Dzięki wykorzystaniu języka JavaScript szybko i w prosty sposób można wstawić mapę w dowolny serwis WWW.

Na architekturę poniższego rozwiązania składają się poniższe (główne) komponenty. Każdy z nich zawiera aktualne zasoby mapowe IMAGIS®.

mapGO serwer map
udostępnia najdokładniejsze mapy cyfrowe IMAGIS w postaci obrazów w formacie .png. Pojedynczy plik .png pociętej mapy nosi nazwę kafla mapy. Używając odpowiedniego nazewnictwa kafli i odpowiednich metod przeliczania długości i szerokości geograficznej, można pobrać z serwera map odpowiednie kafle i z nich zbudować zadany obszar mapy. Kafle występują dla 15 skal mapy.

mapGO geokoder
komponent uruchamiany w środowisku serwera aplikacji służy do znajdowania współrzędnych geograficznych lokalizacji na podstawie danych adresowych : miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy.

mapGO router
komponent uruchamiany w środowisku serwera aplikacji podaje współrzędne najlepszej trasy łączącej dwa (lub wiele) punkty (pod względem kryterium odległości, czasu lub kosztu) oraz marszrutę w postaci tekstowej.

mapGO antygeokoder
Komponent uruchamiany w środowisku serwera aplikacji służy do zamiany współrzędnych geograficznych (przychodzące do systemu np. z GPS lub systemu lokalizacyjnego z pojazdu) na informację opisową, która na terenie miasta zawiera:

  • nazwę najbliższej ulicy/drogi
  • nazwę miejscowości, w której jest ta ulica/droga
  • gminę, powiat i województwo powyższej miejscowości

poza miastem zaś:

  • nr drogi po której porusza się pojazd
  • nazwę najbliższej miejscowości
  • oraz nazwę jednostki administracyjnej

Architektura platformy mapGO
Architektura platformy mapGO


Dostępność produktu


Platforma mapGO może być udostępniona poprzez:

Udzielenie dostępu do platformy mapGO zlokalizowanej na serwerach IMAGIS za pomocą mapGO API oferowanego w ramach usługi: "mapGO na Twojej stronie"
Jest to niezwykle wygodna i prosta metoda wykorzystania funkcjonalności mapowej na stronach internetowych. Dostęp do usługi nie wymaga instalacji i konfiguracji żadnej aplikacji. Użytkownik usługi rozliczany jest w zależności od wygenerowanego ruchu, w cyklu miesięcznym.
W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na stronę: mapGO na Twojej stronie.

Udzielenie licencji na użytkowanie przez Klienta końcowego platformy mapGO – instalacji serwerowej.
Platforma mapGO może być również wdrożona na serwerach klienta. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie przy realizacji dużych projektów wymagających instalacji technologii mapowych w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Jako licencjodawca firma IMAGIS zapewnia zaplecze techniczne.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: mapgoapi@mapgo.pl

Portal w wersji 3.0 CROMSTRJEN/ENSCHEDE