najczęściej Zadawane Pytania - Skopiowane Ze Strony MapaMap.pl

mapGO strona główna » forum mapGO » MapaMap » FAQ – najczęściej zadawane pytania » najczęściej zadawane pytania - skopiowane ze strony MapaMap.pl
 
najczęściej zadawane pytania - skopiowane ze strony MapaMap.pl
temat założony: 17.06.2010 16:54 przez MapaMap Expert (moderator)
ostatnia modyfikacja dokonana: 18.06.2010 11:11 przez
MapaMap Expert (moderator)Postów: 8
Zarejestrowany(a):
17.06.2010 16:52
1.Jak zarejestrować oprogramowanie MapaMap?

Aby zarejestrować produkt MapaMap proszę wykonać następujące czynności:
- wejść do serwisu internetowego www.MojeMapy.IMAGIS.pl
- założyć w serwisie konto, podając jako login swój adres e-mail oraz wymyślić hasło
- po założeniu konta, proszę się zalogować, wykorzystując swój login oraz hasło
- po zalogowaniu w zakładce "Moje produkty" proszę wybrać "Rejestruję produkt" oraz podać numer seryjny MapaMap
(12-sto znakowy)


2.Co zyskuję rejestrując się?

Rejestrując produkt otrzymujesz:
- dostęp do darmowych aktualizacji aplikacji nawigacyjnej
- możliwość pobrania kopi zapasowej swojego produktu
- otrzymujesz informacje o nowych wersjach map dostepnych dla Twojej MapyMap


3.Co to jest numer seryjny?

Numer seryjny jest to dwunasto znakowy numer, składa się ze znaków w przedziale od A do F, oraz od 0-9. Jest to
indywidualny numer licencji na użytkowanie produktu MapaMap.


4.Gdzie znajdę numer seryjny?

Numer seryjny w zależności od wersji MapyMap może być umieszczony w różnych miejscach, ale należy go szukać przede wszystkim w samej aplikacji MapaMap. Aby odczytać numer seryjny z aplikacji MapaMap, należy wybrać z Menu Głównego przycisk "Ustawienia" a następnie przycisk "MapaMap INFO".
Jeżeli w aplikacji MapaMap nie znajdą Państwo numeru seryjnego, dopiero wtedy należy go szukać w następujących miejscach:
- może być naklejony na kartę SD
- może być wygrawerowany na karcie SD
- może być naklejony na urządzenie GPS na specjalnym hologramie*
- może być naklejony na urzadzeniu GPS na specjalnej papierowej naklejce*
- może być umieszczony na specjalnej papierowej karcie o nazwie " Karta z Numerem Seryjnym MapaMap" dodawanej do pudełka z urządzeniem GPS*
*UWAGA: Na niektórych naklejkach z numerem seryjnym MapyMap można spotkać dwa ciągi cyfr i liter. Numer seryjny MapyMap to ostatni ciąg dwunastu cyfr i liter. Poprzedzający go ciąg znaków jest jedynie numerem naklejki.


5.Gdzie mogę znaleźć przewodnik użytkownika MapyMap?

Materiały dotyczące obsługi produktów są umieszczone na naszej stronie internatowej www.MapaMap.pl, w zakładce "POMOC TECHNICZNA"


6.Jak mogę sprawdzić wersję MapyMap, jaka jest na moim urządzeniu?

Informacja o wersji produktu jest zawarta w aplikacji MapaMap. Aby odczytać dane dotyczącego posiadanego produktu proszę wykonać następujące kroki:
należy wybrać z Menu Głównego przycisk "Ustawienia" a następnie przycisk "MapaMap INFO"


7.Czym jest wersja mapy, a czym jest wersja aplikacji?

Wersja aplikacji- jest to numer oprogramowania MapaMap zainstalowanego na twoim urządzeniu.
Wersja map- jest to symbol mapy zainstalowanej na Twoim urządzeniu.


8.Jak mogę zaktualizować mapy na moim urządzeniu?

Aby dokonać aktualizacji map należy wejść na strone internetową www.mapamap.pl/sklep/mapy,
a nastepnie w odpowiednie miejsca na tej stronie wpisać swój adres e-mail oraz numer seryjny MapyMap. W ten sposób sklep internerowy zaprezentuje ofertę zakupu aktualizacj mapy specjalnie dla Państwa wersji MapyMap.


9.Czym się różni MapaMap Easy od MapaMap TOP?

MapaMap w wersji Easy - jest to produkt posiadający podstawową wersję mapy Polski
MapaMap w wersji TOP - jest to produkt posiadający pełną i najbardziej aktualna mapę Polski.
Szczegółowe różnice pomiędzy wersją EASY a TOP można znaleźć pod adresem: www.mapamap.pl/mapy


10.Jak mogę rozszerzyć mapy z wersji Easy do TOP?

Rozszerzenie z wersji Easy do wersji TOP można zamówić w sklepie internetowym na stronie: www.mapamap.pl/sklep/mapy
podając numer seryjny swojej MapyMap oraz adres e-mail.


11.Co to jest UPGREDE, PRENUMERATA, ROZSZERZENIE?

Upgrade- jest to jednorazowa aktualizacja map do najbardziej aktualnych danych.
Prenumerata - jest to specjalna usługa, której wykupienie gwarantuje bezpłatny dostęp do 4 kolejnych aktualizacji map, jakie zostaną udostępnione dla Państwa wersji oprogramowania MapaMap.
Rozszerzenie - jest to przejście z produktu MapaMap zawierającego okrojony pakiet danych mapowych do produktu
MapaMap TOP zawierającego pełny pakiet danych mapowych. Na przykład rozszerzenie z MapaMap Easy do MapaMap TOP.


12.Co to jest aktualizacja mapy?

Aktualizacja mapy to wprowadzanie nowych informacji do map cyfrowych zawartych w oprogramowaniu MapaMap, a w
szczególności:
a)dodawanie nowo powstałych dróg oraz nowych planów miast i miejscowości
b)aktualizacja dotychczasowych danych, poprawianie ewentualnych błędów
Aktualizacje map są płatne i można je zamówić w sklepie internetowym na stronie www.MapaMap.pl


13.Co to jest aktualizacja aplikacji nawigacyjnej?

Aktualizacja aplikacji to wprowadzanie do oprogramowania MapaMap nowych funkcjonalności oraz ewentualna poprawa
działania dotychczasowych funkcji. Aktualizacje aplikacji są bezpłatne i można je pobrać z serwisu
www.MojeMapy.IMAGIS.pl


14.Jak zamówić aktualizację?

Aby dokonać aktualizacji zaloguj się do serwisu www.MojeMapy.IMAGIS.pl przejdź do zakładki "moje produkty", jeżeli
masz zarejestrowany produkty i są dostępne do niego aktualizacje zamów wybrany produkt.


15.Jak pobrać plik instalacyjny?

Plik instalacyjny można pobrać z zakładki "do pobrania", z serwisu www.MojeMapy.IMAGIS.pl16. Jak zainstalować nowa wersję oprogramowania MapęMap?

Aby zainstalować nowo pobrany upgrade lub rozszerzenie należy wykonać następujące kroki:
- zaloguj się do serwisu www.MojeMapy.IMAGIS.pl
- przejdź do zakładki "moje produkty". Jeżeli masz zarejestrowany produkt i jest dostępne do niego rozszerzenie lub
upgrade - zamów je.
- pobierz plik instalacyjny dostępny w zakładce "do pobrania"
- podłącz swoje urządzenie GPS do komputera PC kablem USB
- dokonaj synchronizacji urządzenia GPS z komputerem PC przy pomocy programu Microsoft Active Sync
- uruchom pobrany wcześniej plik z naszego serwisu www.MojeMapy.IMAGIS.pl
- postępuj zgodnie z poleceniami instalatora


17.Jak zsynchronizować urządzenie nawigacyjne z komputerem PC (instalacja oprogramowania ActiveSync / Windows Mobile Device Center)?

Do zainstalowania aktualizacji oprogramowania MapaMap na urządzeniu nawigacyjnym konieczne jest połączenie urządzenia z komputerem PC. Do synchronizacji większości urządzeń nawigacyjnych z komputerem PC konieczne jest natomiast zainstalowanie specjalnego oprogramowania.
Dla systemów operacyjnych starszych niż Windows Vista (a więc m.in. dla Windows XP, Windows 2000) jest nim program Microsoft ActiveSync. Dostępny jest on do pobrania TUTAJ. Należy przejść do końca tej strony (na dół) i pobrać plik o nazwie SETUP.MSI. Po zapisaniu pliku na dysku komputera PC należy go uruchomić, a wtedy rozpocznie się instalacja oprogramowania Microsoft ActiveSync. Po zakończeniu instalacji można podłączyć urządzenie GPS do komputera. Program ActiveSync powinien automatycznie nawiązać połączenie z urządzeniem. O aktywnym połączeniu świadczy zielona ikona programu AciveSync w prawym dolnym rogu ekranu.
System operacyjny Windows Vista, do synchronizacji komputera PC z urządzeniem, wymaga programu o nazwie "Microsoft Windows Mobile Device Center 6 for Windows Vista". Można go pobrać TUTAJ . W celu instalacji tego oprogramowania należy kliknąć przycisk "Kontynuuj" znajdujący się na tej stronie. Po zainstalowaniu oprogramowania możliwa jest synchronizacja urządzenia z komputerem PC.


18.Co zrobić, gdy następuje przerwanie instalacji?

- sprawdź dostępność wolnej pamięci na dysku
- sprawdź czy karta SD nie jest zabezpieczona przed kopiowaniem
- sprawdź stabilność połączenia, i synchronizacji urządzania z komputerem


19.Gdzie mogę zgłaszać uwagi dotyczące map?

Uwagi dotyczące map prosimy zgłaszać pod adresem www.mapGO.pl/zglos_blad


20.Gdzie mogę obejrzeć Wasze mapy, przed zakupem?

Mapy zainstalowane w oprogramowaniu MapaMap można przetestować w Internecie pod adresem www.mapGO.pl


21.Czy można zakupić i zainstalować mapy u Państwa w firmie?

Nasza pomoc techniczna może wykonać usługę instalacji oprogramowania MapaMap na Twoim urządzeniu. W tym celu
skontaktuj się naszymi konsultantami i umów się na taką usługę.

- Koszt usługi instalacji wynosi 50 PLN
- Dodatkowo klient ponosi koszt wybranej aktualizacji
- Płatność w siedzibie firmy IMAGIS S.A. jest możliwa tylko gotówką


22. Co oznacza skrót GDE?

Skrót GDE oznacza Główne Drogi Europy, czyli dodatkowe mapy, które mogą być dodane do produktu MapaMap oprócz mapy Polski.

Główne drogi Europy to łącznie ponad 200 tys. kilometrów dróg (204 275km) przebiegających przez 2173 miast i miejscowości. Dodatkowo wzdłuż dróg zaznaczonych jest 58336 obiektów użyteczności publicznej - POI.
Główne Drogi Europy przebiegają przez 36 Państw takich jak:
Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Lichtenstein, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.


23. Co to jest numer urządzenia, gdzie go znajdę?

Numer urządzenia jest to indywidualny numer jaki jest nadawany urządzeniu w czasie produkcji. Numerem urządzenia może być numerem wewnętrznym urządzenia lub numerem karty SD. Można go odczytać wyłącznie w aplikacji MapaMap (nie znajduje się on na obudowie, ani w ustawieniach urządzenia).
Numer urządzenia konieczny jest do generacji klucza odblokowującego, znajdziesz w oknie odblokowania mapy na ekranie urządzenia. Natomiast w odblokowanym urządzeniu, numer ten znajdziesz w aplikacji MapMap wchodząc w "Ustawienia" a następnie klikając przycisk "MapaMap Info".